Ένταξη στο CFA Institute University Recognition Program
O τίτλος αυτός απονέμεται σε προγράμματα σπουδών των οποίων η διδακτέα ύλη καλύπτει τουλάχιστον το 70% της ύλης στην οποία απατείται εξέταση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA. Το ΔΠΜΣ δικαιούται από το CFA ως εκ τούτου να χορηγήσει υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος στα πλαίσια του προγράμματος CFA Program Awareness Scholarships, σε φοιτητές ή αποφοίτους που επιθυμούν να προβούν στην εξέταση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA.
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:
https://www.cfainstitute.org/community/university/Pages/recognition_program_for_universities.aspx

Awareness Scholarship Official Rules


Το ΠΜΣ θα ανακοινώσει σύντομα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους φοιτητές και απόφοιτους του.