Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ακαδ. έτος 2018-19

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΔΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:
  • 1ος κύκλος: μέχρι Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018
  • 2ος κύκλος: μέχρι Tετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Δείτε την προκήρυξη εδώ