Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2018

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΔΠΜΣ "Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής" παρατείνεται μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΔΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.
   
Δείτε την προκήρυξη εδώ