Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ακαδ. έτος 2019-2020


Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του μεταπτυχιακού ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και χωρίζεται ως εξής:

  Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 1ου κύκλου: από 12/3/2019 έως 19/4/2019
  Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 2ου κύκλου: από 2/5/2019 έως 28/6/2019


  Δείτε την προκήρυξη εδώ
 
  Δείτε γιατί να επιλέξετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική"
 


Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιλογητικών
:
Kέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α.
Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 909, ΤΚ 11362, Αθήνα
Πληροφορίες καθημερινά 11.00-17.00, τηλ. 210 8203689