Ανακοινώσεις

  • Το ΙΚΥ προκηρύσσει 100 υποτροφίες

    9/10/2014
    Το ΙΚΥ προκηρύσσει 100 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα με παράλληλη ένταξη στην αγορά εργασίας- πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΤΕ
 1 2