Εργαστήριο Εφαρμογών στη Χρηματοοικονομική

Οι φοιτητές του προγράμματος έχουν στη διάθεση τους ένα πλήρως οργανωμένο κέντρο παρακολούθησης των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και πλήθος προγραμμάτων για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων. To κέντρο στεγάζεται στο κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του ΟΠΑ αλλά υπάρχει πρόσβαση και στο κέντρο υπολογιστών του ΟΠΑ στα κεντρικό κτίριο.

Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω δυνατότητες:
  • 'Αμεση πρόσβαση και εξάσκηση σε πλούσιες βάσεις δεδομένων όπως η Thompson Reuters Datastream, THompson Reuters EIKON, Bloomberg and CRSP.
  • Στατιστική επεξεργασία δεδομένων με πλήρη σειρά στατιστικών, μαθηματικών και οικονομετρικών πακέτων και εφαρμογών.
  • Πρόσβαση σε e-mail και στο Internet. Άσκηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην εκμάθηση και χρήση των βάσεων δεδομένων.