Πληροφορίες

To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το έτος 1998 προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών". Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου, κατά κύριο λόγο σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. To πρόγραμμα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα υψηλού επιπέδου μετεκπαίδευσης σε στελέχη που ήδη εργάζονται και δε διαθέτουν χρόνο για την παρακολούθηση μαθημάτων καθημερινώς. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας για μεταπτυχιακές σπουδές μερικής παρακολούθησης στο χώρο της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης. 

- Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 
- Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου 
 
- Χρηματοοικονομική Λογιστική 
 
- Τραπεζική Διοίκηση Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

To ΔΠΜΣ στη "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών"  παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης, μέσω της επιλογής μαθημάτων σε βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής, όπως η Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Προγραμματισμός, τα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Νομισματικά Θέματα, η Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων, τα Συστήματα Πληροφορικής στη Χρηματοοικονομική κ.λ.π.

Επιπλέον, ανάλογα με την υπάρχουσα ζήτηση, δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, όπως οι Διευθύνσεις Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Δημοσίων Επιχειρήσεων, τα ειδικά τμήματα των Τραπεζών και οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης για κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ο στόχος αυτός εκπληρώνεται με την υποχρεωτική παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών που προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων, που έχει άμεση σχέση με τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες στελεχών στο χώρο της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του τίτλου του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι δύο ακαδημαϊκά έτη. To διάστημα αυτό περιλαμβάνει πέντε διδακτικά τρίμηνα, όπου σε κάθε τρίμηνο προσφέρονται δύο μαθήματα των τεσσάρων ακαδημαϊκών ωρών σε δύο μέρες της εβδομάδας, καθώς και μία περίοδο στη διάρκεια της οποίας εκπονείται η διπλωματική εργασία (ή εναλλακτικά η παρακολούθηση δύο μαθημάτων).

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και γίνονται απογεύματα εργάσιμων ημερών και/ή πρωινά Σαββάτου. To πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τις περιόδους των ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι).