Γενικές Πληροφορίες
 

Το μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc in Finance and Banking)  προσφέρεται από το 1998 από την Οικονομική Σχολή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με δυνατότητα είτε πλήρους είτε μερικής φοίτησης (για εργαζόμενα στελέχη του κλάδου).

 

 

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ;

 

ΕΜΕΙΣ: Προσφέρεται από την πλέον διακεκριμένη Οικονομική Σχολή της Ελλάδας. Με 48 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, μεταξύ των οποίων πρώην υπουργοί Οικονομικών, πρόεδροι και αντιπρόεδροι Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Τραπεζών και ερευνητικών οργανισμών, καθώς και ένα μέλος της Εθνικής Ακαδημίας επιστημών των ΗΠΑ, το δυναμικό της Σχολής είναι σε θέση να προσφέρει απαράμιλλο πρόγραμμα σπουδών.

ΣΧΕΣΕΙΣ: Χάρη στις ιδιαίτερα στενές σχέσεις της Οικονομικής Σχολής με την αγορά, μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια και ομιλίες γίνονται επίσης από διακεκριμένα υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού και διεθνούς χρηματοοικονομικού και τραπεζικού τομέα.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Έχουμε εξαιρετικές υποδομές, τόσο χάρη στις υποδομές της Οικονομικής Σχολής και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες κλπ) όσο και  χάρη στις αποκλειστικές υποδομές του προγράμματος οι οποίες συμπεριλαμβάνουν το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών με 19 Η/Υ, τερματικά Bloomberg και Reuters, λογισμικά όπως R, SQL, GAMS, Matlab και Stata μεταξύ άλλων, και βάσεις χρηματοοικονομικών δεδομένων οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τους διδάσκοντες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Το πλούσιο διδακτικό πρόγραμμα πλαισιώνεται από μη υποχρεωτικά σεμινάρια χωρίς κανένα επιπλέον κόστος (π.χ. σε SQL, R, Stata, Bloomberg και Reuters) και ημερίδες με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η ημερίδα Fintech την οποία οργανώνομε φέτος. Το διδακτικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ευέλικτο χάρη στην μεγάλη ποικιλία μαθήματων επιλογής που προσφέρονται σε συνεργασία με άλλα μεταπτυχιακά της Σχολής Οικονομικών. Προσφέρονται επίσης προπαρασκευαστικά μαθήματα για να βοηθήσουμε ορισμένους φοιτητές να αντιμετωπίσουν κενά ή να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Το πρόγραμμα βελτιώνεται διαρκώς από το 1998 ως ένα από τα πρώτα μεταπτυχιακά προγράμματα  στην Ελλάδα στον τομέα της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής και ως ένα από τα πρώτα μεταπτυχιακά τα οποία λειτούργησαν και ως μερικής φοίτησης με στόχο την εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Προσφέρονται πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης μέσω του Συλλόγου Αποφοίτων ο οποίος έχει σχεδόν 1000 μέλη, καθώς και χάρη στην συστηματική και αυξανόμενη παρουσία μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn και Facebook)

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Το 2019 το ΙΚΥ απένειμε υποτροφίες με παράλληλη πρακτική άσκηση στην Εθνική Τράπεζα σε όλους τους φοιτητές της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής που είχαν υποβάλει αίτηση (30% του συνόλου των φοιτητών μας). Το CFA πιστοποιεί το πρόγραμμα μας και δίνει δύο υποτροφίες μερικής απαλλαγής διδάκτρων τον χρόνο σε φοιτητές μας για συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του CFA Level 1. Επιπλέον, δίνονται υποτροφίες αριστείας, καθώς και σειρά χρηματοδοτήσεων προβλεπόμενων από τον νόμο (Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, μείωση διδάκτρων σε ανέργους και απαλλαγή τελών φοίτησης Ν4485/2017).

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

 
Στο πεδίο της Χρηματοοικονομικής,
 αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εξειδίκευση και κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα αποτίμησης χρεογράφων, χρηματοοικονομικών κινδύνων, άριστης διαχείρισης χαρτοφυλακίων, προβλέψεων, μερισματικής πολιτικής και άριστης χρηματοδοτικής δομής των επιχειρήσεων, ασύμμετρης πληροφορίας, καθώς και ρύθμισης και αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών. 


Στο πεδίο της Τραπεζικής, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάλυση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, την πιστωτική τους πολιτική και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, το ρυθμιστικό τους πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, την νομισματική πολιτική και την λειτουργία των κεντρικών τραπεζών, καθώς και την μακροπροληπτική πολιτική για κινδύνους ακραίων συνθηκών.  


Εξειδικευμένες Θεματικές Ενότητες: Ανταποκρινόμενοι στις εξελίξεις του κλάδου και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, έχουμε προσαρμόσει το πρόγραμμα ώστε οι φοιτητές μας να έχουν την επιλογή να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις θεματικές ενότητες λογιστικής ή εφαρμογών πληροφορικής στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μάλιστα, θα δίνονται και διπλώματα επίδοσης συγκεκριμένα για τις θεματικές ενότητες αυτές στους φοιτητές οι οποίοι επιλέγουν να παρακολουθήσουν τα σχετικά μαθήματα και σεμινάρια και οι οποίοι διακρίνονται σε αυτά.

 

Στόχος μας είναι η επιστημονική εκπαίδευση, εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση μεταπτυχιακών σπουδαστών, στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Επίσης, στοχεύουμε στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων σε επιστήμονες οι οποίοι είτε θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο είτε θα δραστηριοποιηθούν στον χώρο των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών ιδρυμάτων και άλλων επιχειρήσεων τουχώρου. ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική αναζητούμε υποψήφιους με φιλοδοξίες και δυναμισμό οι οποίοι θέλουν να καλλιεργήσουν στο έπακρον τις τεχνικές δεξιότητες και τις ηγετικές ικανότητές τους.

Δεχόμαστε φοιτητές με πρώτο πτυχίο σε οποιοδήποτε αντικείμενο αρκεί να έχουν ένα βασικό επίπεδο γνώσεων μαθηματικών και στατιστικής. Ενθαρρύνουμε αιτήσεις στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης από εργαζόμενους σε τράπεζες και του ευρύτερου χρηματοοικονομικού κλάδου.

Τα τελευταία χρόνια ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα αιτήσεις από φοιτητές με πολυτεχνικές σπουδές ή σπουδές σε θετικές επιστήμες, και προσφέρουμε μαθήματα κατ’ επιλογήν σε όσους προτιμούν μια ιδιαίτερα θετική προσέγγιση (π.χ. προσφέρονται μαθήματα επιλογής σε θεματολογίες όπως Big Data και διοργανώνονται ημερίδες σε θέματα όπως Fintech). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι με την κατάλληλη εκπαιδευτική εμπειρία να επικοινωνήσουν μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, μέσω τηλεφώνου ή e-mail, ακολουθήστε μας στο LinkedIn και στο Facebook, και οπωσδήποτε ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά σε ένα από τα open-days ή μια από τις ημερίδες τις οποίες οργανώνουμε.