Υποτροφίες

Υποτροφίες (χρηματικά βραβεία) σε φοιτητές καθ' όλη τη διάρκεια σπουδών 
 
Το πρόγραμμα χορηγεί χρηματικά βραβεία (μέσω της μείωσης διδάκτρων) σε φοιτητές καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους βάσει βαθμολογικών επιδόσεων.

• Υποτροφίες (χρηματικά βραβεία) αριστείας
 
Το πρόγραμμα χορηγεί χρηματικά βραβεία στους άριστους κατά την αποφοίτησή τους φοιτητές.

• Χρηματοδότηση ΠΜΣ- Πρόγραμμα Eπαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24 % του ΟΑΕΔ

Οι φοιτητές του προγράμματος μπορούν να χρηματοδοτήσουν το ΠΜΣ – μέρος αυτού ή και εξολοκλήρου- και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ. Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

• Μείωση διδάκτρων σε ανέργους

Το πρόγραμμα παρέχει μείωση διδάκτρων σε ανέργους φοιτητές (οι οποίοι έχασαν την εργασία τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών).