ΥποτροφίεςΥποτροφίες (χρηματικά βραβεία) αριστείας 
Το πρόγραμμα χορηγεί χρηματικά βραβεία στους άριστους κατά την αποφοίτησή τους φοιτητές.

 Χρηματοδότηση ΠΜΣ- Πρόγραμμα Eπαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24 % του ΟΑΕΔ
Οι φοιτητές του προγράμματος μπορούν να χρηματοδοτήσουν το ΠΜΣ – μέρος αυτού ή και εξολοκλήρου- και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ. Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

 Μείωση διδάκτρων σε ανέργους
Το πρόγραμμα παρέχει μείωση διδάκτρων σε ανέργους φοιτητές (οι οποίοι έχασαν την εργασία τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών).

 Aπαλλαγή τελών φοίτησης
Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.